Kennisbank

Bekostigen van duurzame inzetbaarheid

Welke bronnen kunt u aanspreken voor uw duurzame investering?

In de sportwereld ontvangen topsporters voor de kosten van levensonderhoud een scholarship zodat zij zich dagelijks op de eigen ontwikkeling kunnen richten. Hoe ziet dit er in het bedrijfsleven uit? Hoe financiert u uw duurzaam inzetbaarheidsproject?

In de afgelopen 10 jaar heeft duurzame inzetbaarheid steeds meer haar intrede bij de overheid en in het bedrijfsleven gedaan. Toch is het nog steeds een “ongeladen begrip”, wat maakt dat het voor u als directeur, bestuurder, manager of teamleider ongrijpbaar is. In de praktijk ziet Valorise Strategie dat de wil om te investeren er bij u wel is, maar er onzekerheid heerst over de return of investment. Dat maakt dat er veelal budgetgunstige programma’s in organisaties uitgerold worden zonder enige visie of gedachtegoed. Achteraf wordt er dan gezegd dat duurzame inzetbaarheid niets opgeleverd heeft. Dat is onterecht, een gemiste kans en natuurlijk zonde van uw cashflow.

Onze Register Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid (RADI®) brengen daarom voor u de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid in kaart. U weet waar u op kunt rekenen en of er misschien nog alternatieve financieringsbronnen aangesproken moeten worden. Hieronder een opsomming van een aantal interessante financieringsmogelijkheden. Want, net zoals een topsporter, wilt ook u zich toch geen zorgen maken over wat verbeteringen in uw organisatie kost?

Financieringsmogelijkheden

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF 2021- 2027)

ESF+ richt zich vooral op een inclusieve arbeidsmarkt. Dit betekent dat u uw organisatie als een leerrijke omgeving inricht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep krijgt terecht de aandacht want ook zij beschikken over specifieke kwaliteiten. Zo kan bijvoorbeeld iemand met een aandoening in het autistisch spectrum zeer nauwkeurig werken. Door mensen uit de doelgroep aan te nemen diversifieert u uw personeelsbestand.
Uw organisatie is daarmee een betere afspiegeling van de maatschappij. Ook onderneemt u nog eens duurzaam en verantwoord want met de aanstelling krijgt net zoals in de sportwereld iedereen de kans om mee te doen!

 • SLIM subsidieregeling

Deze regeling richt zich vooral op het leren en ontwikkelen van medewerkers in de organisatie. Advies en het doorlichten van uw organisatie worden financieel gestimuleerd evenals het verlenen van loopbaanadvies en het creëren van praktijkleerplaatsen voor het Midden- en Klein Bedrijf.
De eerste openstelling is al snel, namelijk 2 maart waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst zullen worden behandeld. Over een bedrag van maximaal € 25.000,- kunt u rekenen op een dekking van 80% van de subsidiabele kosten. Andere voorwaarden zoals de inhuur van een externe adviseur tegen maximaal € 125,- exclusief BTW zijn op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd.

 • Subsidie voor vervroegd pensioen & MDIEU

Het onlangs gesloten pensioenakkoord biedt ruimte voor organisaties om medewerkers in zware beroepen drie jaar voor de AOW leeftijd een uitkering aan te bieden. U hoeft tot maximaal de drempelvrijstelling geen 52% heffing conform de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU- heffing) af te dragen. Vast staat in ieder geval de aandacht voor het “slijtende aspect” in het beroep dat je zal moeten onderbouwen in de subsidieaanvraag. Met deze RVU- versoepeling komt ook de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid eerder uittreden (MDIEU) ter discussie. De officiële bekendmaking over de inhoud van de regeling heeft vertraging opgelopen. In ieder geval staat de openstelling voor de MDIEU gepland voor februari 2021. De RVU- versoepeling staat voor medio 2021 met waarschijnlijk een terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl.    

 • Collectieve ziektekostenverzekering & werkgeverszorgverzekering

Ziekte van uw medewerker komt voor uw rekening. Kan in bepaalde gevallen misschien ook de collectieve zorgverzekering aangesproken worden? Dat scheelt u in de kosten.

 • Inzetbaarheidsbudget

Spreek uw inzetbaarheidsbudget aan. Dit kunt u doen bij uw verzekeraar. Zij stimuleren namelijk duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

 • Overige mogelijkheden

Het is ook mogelijk dat de branchevereniging uw organisatie faciliteert in duurzame inzetbaarheid. Dit kan in de vorm van een budget zijn maar ook met concrete trainingen en cursussen.

Nederlands Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid®

Dit is een relatief nieuw fenomeen waar weinig over bekend is. Met deze certificering toont u aan dat uw bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die voortkomen uit goed werkgeverschap en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.  De Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid® verleent dit Keurmerk dat alleen door een Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid® aangevraagd kan worden. Met deze certificering ontvangt u aantrekkelijke premiekortingen op de verzuimverzekeringen. En, dat scheelt in de kosten van uw duurzaam inzetbaarheidsproject.

Strategisch duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Er zijn dus alternatieve financieringsbronnen voor duurzame inzetbaarheid. Gaat u op strategisch niveau hier mee aan de slag, dan heeft u de grootste kans dat het zich op de langere termijn uitbetaald. Voor op de korte termijn? U krijgt van uw RADI® vijf quick wins! Schakelt u nu met Valorise Strategie door contact met ons op te nemen. 

Deel kennisartikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
© 2020 Valorise Strategie | KVK: 76928322
Wie we zijn
Voor u
Maak een afspraak
 • 0571 29 86 44
 • Bizethof 20
  7391 SB Twello
 • info@valorisestrategie.nl

Neem vandaag nog contact op met uw Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid®